Educatie

Met plezier ontwikkel ik educatieve trajecten voor kinderen en jongeren. Dit doe ik onder meer door middel van digitale lesprogramma’s, lesbrieven en workshops. Naast ze plezier en zelfvertrouwen mee te geven, betrek ik er ook andere thema’s bij zoals natuur, erfgoed en culturele identiteit.

Mijn digitale lessen zijn inmiddels bekeken door meer dan 400 scholen in de provincie (en stad) Utrecht. Ook ben ik bezig met het ontwikkelen van educatief materiaal voor een tiental basisscholen op Curaçao.